TAXI THẮNG LỢI
Dịch vụ

 

Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, không dùng tiền mặt.

Trả chậm chi phí trong vòng một tháng.

Xuất hóa đơn tài chính đã bao gồm 10% VAT.

 

 

App là ứng dụng đặt xe chính thức của "Taxi Thắng Lợi".

Giúp cho khách hàng đặt xe taxi có thêm kênh lựa chọn đặt xe hiện đại.

Khách hàng đặt xe bằng ứng dụng "Taxi Thắng Lợi".