TAXI THẮNG LỢI
APP ĐẶT XE TRÊN IOS

APP ĐẶT XE TRÊN IOS

https://apps.apple.com/vn/app/taxi-th%E1%BA%AFng-l%E1%BB%A3i/id1183250927?l=vi

 

 
Bước 1     

Bước 2     

Bước 3     

Bước 4     

Bước 5     

Bước 6     

Bước 7      

Bước 8     

Bước 9     

 

Bước 10     

 

Bước 11     

Bước 12     

 

Bước 13     

THE END

 

   https://apps.apple.com/vn/app/taxi-th%E1%BA%AFng-l%E1%BB%A3i/id1183250927?l=vi

   https://www.facebook.com/taxithangloi86/

 

Tin liên quan