TAXI THẮNG LỢI
bảng giá cước

 

Taxi Thắng Lợi  giá rẻ nhất tại Bình Dương.

Giá mở cửa chỉ 5000 VND/ 0.2 Km.

Miễn phí 5 phút chờ đầu tiên.

 

 

Taxi Thắng Lợi  giá rẻ nhất tại Bình Dương.

Giá mở cửa chỉ 5000 VND/ 0.2 Km.

Miễn phí 5 phút chờ đầu tiên.